branding + visual identity

前山お結びCafe

maeyama omusubi cafe

前山お結びCafe

CREDIT

Producer: Eriko Suetsugu
Copywriter: Yuriko Hosokawa
Design: Naruhito Suetsugu

Gallery